LỊCH TUẦN THỨ 17 NĂM 2018
Ngày đăng: 19/01/2018
Lượt xem: 25
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17

(Từ ngày 23 tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(23/4)

Giao ban Lãnh đạo Vụ và Tổ trưởng

8h00 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các Tổ trưởng

Thông qua BBQT CPO Nông nghiệp

10h00 (312-A10)

Chị Huyền

Chị Thục

Nghe hướng dẫn về phần mềm quản lý tài sản

13h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các chuyên viên (anh Hiệp chuẩn bị và trình bày)

QT niên độ Dự án KFW8 tỉnh Lào Cai

Cả ngày tại Vụ

Chị Huyền

Chị Thu

QT NSNN Trung tâm Tin học và Thống kê

Từ ngày 23-24/4 tại Bộ

 

Anh Nam, Anh Thái

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(24/4)

Nghe trình bày về hướng dẫn quản lý đoàn ra, đoàn vào, hội nghị hội thảo

8h00 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các chuyên viên (chị Thu chuẩn bị và trình bày)

Họp thông qua BBQT dự án Viện QH Thủy lợi

9h00 tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh

QT niên độ Dự án KFW8 tỉnh Lai Châu

13h00 tại Vụ

Chị Huyền

Chị Thu

Họp nhiệm vụ quỹ gen  14h00 tại Vụ KHCNMT   Chị Thảo

 

 

 

 

 

ThứTư

(25/4)

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 (26/4)

Họp về xử lý tài sản Dự án kết thúc

8h30 (2-A2)

Chị Huyền

Chị Thu

Họp Tổ công tác QT Dự án Phan Rí, Phan Thiết 14h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Thuyên

Anh Khánh

Họp Tổ công tác QT Tiểu Dự án Trường ĐH Thủy lợi (ADB5)

15h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Thuyên

Anh Khánh

QT vốn đầu tư XDCB Ban QLĐT&XDTL 9

Từ ngày 26-27/4 tại Vụ

Chị Thuyên

Anh Hải

Kiểm tra Quỹ VNFF tỉnh Đăk Lăk

Từ ngày 26-27/4 tại đơn vị

Chị Huyền

Chị Thu

QT NSNN Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Từ ngày 26-27/4 tại đơn vị

 

Anh Nam, anh Lâm

QT XDCB niên độ 2017 Ban QLĐT&XDTL 7

Từ ngày 26-27/4 tại Vụ

 

Chị Trinh

Tham gia QT phân viện chăn nuôi Nam bộ Từ ngày 26-27/4 tại đơn vị   Chị Thảo

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (27/4)

Giao ban tháng Bộ

8h00 (2-A2)

Vụ trưởng

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH