VỤ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2018
Ngày đăng: 15/01/2018
Lượt xem: 282
Mặc định Cỡ chữ

Vụ Tài chính đã vinh dự đón Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị, bên cạnh đó có các đại biểu đại diện cho Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng tham dự và đóng góp ý kiến.

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết, hội nghị đã có phần tham luận sôi nổi xoay quanh cơ chế chính sách mới, cải cách tài chính công và tình hình nhân sự của đơn vị. Cuối cùng, Đồng chí Thứ trưởng thường trực đã có ý kiến chỉ đạo nhấn mạnh nhiệm vụ siết chặt kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách tài chính công, nghiên cứu áp dụng các quy định mới kịp thời đảm bảo môi trưởng tài chính của Bộ công khai, minh bạch và đúng quy định.

Về thi đua khen thưởng, Vụ Tài chính đã vinh dự có các cá nhân được nhận những phần thưởng cao quý như: đồng chí Vụ trưởng Phạm Văn Hưng đươc trao tặng Huân chương Lao động Hạng 2, đồng chí Võ Thị Thu Hiền và Hà Thị Thu được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Thu Hiền được nhận Bằng khen của Công đoàn nghành Nông nghiệp và PTNT.

Một số hình ảnh nổi bật của hội nghị:

 

Tải về
Thông báo
Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH