“Mỗi người một mẹt sản phẩm thì làm sao hội nhập được?”
Ngày đăng: 13/04/2018
Lượt xem: 434
Mặc định Cỡ chữ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bên cạnh những cơ hội, ngành nông nghiệp (NN) đang đối mặt với nhiều thách thức.

Để vượt qua thách thức, NN Việt Nam tiếp tục phát triển, đưa đời sống nông dân đi lên không có con đường nào khác là phải tập trung vào 2 vấn đề trụ cột: Tổ chức lại sản xuất và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, khâu tổ chức lại sản xuất là khâu quyết định. Trong tổ chức sản xuất thì có 2 lực lượng chính: DN là người có trình độ tổ chức quản trị, có trình độ để tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất chuỗi để phát triển. Đây là một thành tố quan trọng.

Nhưng một thành tố quyết định thứ hai – số đông mà ta đang cần là tổ chức lại nông dân. “Không thể để 8,6 triệu nông dân “bơi ra” hội nhập. Mỗi người một mẹt sản phẩm thì làm sao hội nhập thành công được? Vì vậy, chúng ta phải tổ chức lại dưới dạng HTX kiểu mới, thay đổi hẳn bản chất, chứ không phải là kiểu hợp tác xã ngày xưa: Góp vườn, góp đất, góp trâu, góp bò, đánh kẻng…” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu ý kiến.

Theo ông, HTX kiểu mới là nhà ai vẫn làm nhà đó nhưng phải biết tổ chức để tăng sức mạnh. Mua một yến phân bón giá sẽ cao, dễ làm giả. Mua 1 chục tấn phân bón đúng địa chỉ, giá hạ hơn, tại sao chúng ta không làm?

“Thay cái cũ bằng cái mới cực kỳ khó. Lý thuyết thì có hết nhưng trớ trêu thay đến giờ phút này kết quả không như mong muốn. Hiện nay, chỉ mới có 11.688 HTX NN, bao gồm 4,1 triệu thành viên. Từ 1.7.2013 (ngày Luật HTX mới có hiệu lực) đến cuối năm 2017, chỉ mới có 3.881 HTX kiểu mới, số còn lại là chuyển đổi. Như vậy, bình quân mỗi tỉnh chỉ có 61 HTX.

Đương nhiên trong số này có rất nhiều HTX điển hình: Đà Lạt, Sơn La, Lào Cài, Sóc Trăng… nhưng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vẫn không thể thành một chủ thể lớn. Tại sao một việc lớn và cần thiết như vậy mà lại không nhanh? Chúng ta phải kiểm lại” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.

Theo Bộ trưởng, tái cơ cấu NN và xây dựng NTM để đời sống nông dân đi lên thì không thể duy trì tình trạng manh mún như thế này. “Chúng ta không thể ký hợp đồng với từng nông dân một, mà phải ký với đại diện của nông dân. Nhà máy thịt lợn của Hà Nam với 1,4 triệu con/năm thì không thể đi mua lẻ của từng hộ được” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế đều phải cùng bắt tay vào triển khai, nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 đơn vị: Bộ NNPTNT, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

"Phải coi đây là công tác trọng tâm để thống nhất chủ trương, biện pháp và cùng thực hiện" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.

 

Kim Khánh (Báo Lao động)

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công