Một số điểm mới của dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Ngày đăng: 03/05/2018
Lượt xem: 876
Mặc định Cỡ chữ

Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Việt Hồng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Việt Hồng cho biết, thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo nghị quyết 30c/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014, 2015, 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. 

Quy định này nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện cho KBNN các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ.

Theo ông Nguyễn Việt Hồng, thời gian qua, KBNN đã sử dụng dịch vụ công hoàn toàn trên hệ thống thông tin điện tử thông qua Cổng thông tin của KBNN và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để triển khai các bước xây dựng văn bản, đến nay, KBNN đã lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định, đã tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. 

Hội thảo lần này được tổ chức với mục đích tiếp tục lấy ý kiến của đại diện các bộ, ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và KBNN các tỉnh, thành phố nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh Hội thảo

Được biết, dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN có một số điểm mới đó là bổ sung phương thức thu qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; bỏ việc hoàn trả NSNN bằng tiền mặt đối với tổ chức; bỏ quy định KBNN đối chiếu giữa Lệnh hoàn trả và chứng từ nộp NSNN (đối với những khoản thu không do cơ quan Thuế/Hải quan quản lý).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ về thời hạn giải quyết hồ sơ với thời gian thực hiện không quá 30 phút/01món.

Về thành phần hồ sơ và mẫu tờ khai, bỏ chứng từ nộp NSNN đã nộp trước đó đối với việc hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế/Hải quan quản lý; quy định cụ thể số lượng từng thành phần hồ sơ và yêu cầu về thành phần hồ sơ

Về thời hạn giải quyết thủ tục: Rút ngắn thời hạn giải quyết, giảm xuống còn 01 ngày làm việc đối với hồ sơ cam kết chi, tạm ứng chi thường xuyên, chi từ tài khoản tiền gửi không kiểm soát. Đối với thanh toán chi thường xuyên là 02 ngày. Phân loại cụ thể thời hạn giải quyết đối với chi đầu tư, trong đó, còn 01 ngày đối với tạm ứng, giảm từ 04 ngày xuống còn 03 ngày đối với các khoản thanh toán. Đối với vốn nước ngoài giảm từ 04 ngày xuống còn 02 ngày. 

Bên cạnh đó, đối với chi thường xuyên bỏ 17 loại hồ sơ; đối với chi đầu tư bỏ 11 loại hồ sơ; đối với chi phí quản lý dự án đầu tư bỏ 03 loại hồ sơ; đối với vốn nước ngoài qua KBNN bỏ 04 loại hồ sơ…

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn vào nội dung dự thảo Nghị định, đại diện KBNN đã trao đổi và giải đáp các ý kiến của đại biểu. Bên cạnh đó, KBNN cũng căn cứ vào ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo về Nghị định./.

 

(mof.gov.vn)

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công