LỊCH TUẦN THỨ 25 NĂM 2018
Ngày đăng: 15/06/2018
Lượt xem: 24
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25

(Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(18/6)

Giao ban Vụ

8h00 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các Tổ trưởng

Nghe công bố quyết định kiểm toán NSNN 2017

14h00 (102-B6)

Lãnh đạo Vụ

Anh Hà

và các CV liên quan

QT NSNN 2017 Trường TC Thủy sản và TC CNLT Thực phẩm

Từ ngày 19-22/6

tại đơn vị

 

Anh Hiệp

Họp thẩm định dự án hỗ trợ ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của các cơ sở GDNN trực thuộc Bộ

Từ ngày 18-20/6 tại Vụ TCCB

 

Chị Hiền, anh Hiệp (theo giấy mời)

Quyết toán vốn đầu tư dự án WB6 do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư

Cả ngày (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Hải

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(19/6)

Báo cáo TT Lê Quốc Doanh về Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến Nông

8h30

tại CPO Nông nghiệp

Vụ trưởng

Anh M.Hà

Họp với Kiểm toán nhà nước  8h30 (P312-A10) Anh Ước Tổ HCSN

Làm việc với TT Thường trực Hà Công Tuấn về công tác tài chính

14h00 tại Bộ

Vụ trưởng

 

Kiểm toán nhà nước làm việc với Vụ Cả ngày tại P.312 - A10 Lãnh đạo Vụ  Chuyên viên liên quan

Quyết toán vốn đầu tư dự án WB6 do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Sóc Trăng và Bạc Liêu làm chủ đầu tư

Cả ngày (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Hải

Quyết toán trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 

Từ ngày 19-20/6

tại đơn vị

 

Anh Linh, chị Thục

Phối hợp QT Vườn Quốc gia Cát Tiên

Từ ngày 19-20/6

tại đơn vị

 

Chị Ngọc

Họp thẩm định nhiệm vụ KHCN

Cả ngày tại Vụ KHCN

Anh Ước

Chị Thảo

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(20/6)

Chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 8h30 tại đơn vị Vụ trưởng  Anh Hà, anh Chính và chị Vân
Dự họp sơ kết đề án Chính phủ giai đoạn 2013-2017 13h30 tại 52 Phạm Hùng Vụ trưởng  

Họp thông qua QT hoàn thành tiểu DA Ô Môn Xà No và DA Sửa chữa, thay thế cửa van đóng mở chủ động 

Cả ngày tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Hải

Thẩm định BCQT VĐT năm 2017 dự án WB9 Ban QL ĐTXD Thủy lợi 10

Cả ngày tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu Từ ngày 20-22/6 tại Trường CBQL NN I   Anh Ngọc, anh Nam, anh Linh, anh Hiệp, chị Hương, chị Vân

Làm việc về phương án tự chủ tài chính các Viện KH

Cả ngày (312-A10)

Anh Ước

Chị Thảo và các CV có liên quan

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 (21/6)

Làm việc về phương án tự chủ tài chính các đơn vị SN kinh tế

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng

Anh Ngọc và các CV có liên quan

Họp triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia 14h00 (103-B6)   Chị Hương

Quyết toán vốn đầu tư dự án thủy lợi Phước Hòa do Cty TNHH KTDVTL Dầu Tiếng Phước Hòa làm chủ đầu tư

Cả ngày tại đơn vị

 

Anh Hải

Họp tổng kết đoàn đánh giá ADB dự án Phát triển CSHT Tây Nguyên

Từ ngày 21-22/6

tại Đăk Lăk

Chị Huyền

Chị Thục

QT kinh phí Chương trình giống lâm nghiệp Trung tâm KH lâm nghiệp Tây Bắc

Cả ngày tại Vụ

 

Chị Ngọc

QT Viện NCNT Thủy sản II

Từ ngày 21-22/6

tại đơn vị

 

Anh M.Hà

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (22/6)

Họp thông qua Biên bản thẩm tra quyết toán Hợp phần do Ban QL ĐTXD Thủy lợi 7 thực hiện thuộc dự án Phan Rí Phan Thiết

8h30 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Thuyên

Anh Khánh

Làm việc với Ngân hàng Thế giới

9h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Hương

Họp thông qua triển khai quyết toán Hợp phần do Sở NN và PTNT Bình Thuận  thực hiện thuộc dự án Phan Rí Phan Thiết

10h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Thuyên

Anh Khánh

Nghe về Dự án đánh giá, giám sát tài nguyên rừng chu kỳ 5 13h30 (Phòng TT Tuấn) Vụ trưởng  Chị Ngọc
QT năm 2017 Cục Chế biến và PTTTNS Cả ngày tại đơn vị   Chị Hương
Làm việc với Viện NCNT Thủy sản II Cả ngày tại TP.HCM Anh Ước  

Quyết toán vốn đầu tư dự án thủy lợi Phước Hòa do Ban QLDA đầu tư và XD ngành NN&PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư

Cả ngày tại đơn vị

 

Anh Hải

QT Trường CĐCN kinh tế và thủy sản

Cả ngày tại đơn vị

 

Chị Hiền

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Hà

Các bài tin tức khác
Thông báo
Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Thông báo kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai công tác tháng 5/2018 và kế hoạch công tác tháng 6/2018 Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 5/2018 Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH