Hội nghị Giao ban công tác xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2018
Ngày đăng: 26/09/2018
Lượt xem: 486
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 26/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tố chức Hội nghị Giao ban công tác xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2018. Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Trần Thanh Nam; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ NN&PTNT, đại diện Cục Quản lý Xây dụng công trình, đại diện các chủ đầu tư thuộc Bộ NN&PTNT, các chủ đầu tư địa phương và hợp phần đền bù...

Tại hội nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 các dự án của Bộ NN&PTNT. Theo đó, vốn kế hoạch Bộ được giao trong năm 2018 là 17.150 tỉ đồng trên tổng số vốn trung hạn 77.358 tỉ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ giao đến tháng 12/2017 cho giai đoạn 2016-2020. Tính đến ngày 24/9/2018, giá trị giải ngân các dự án của Bộ là 7.057 tỉ đồng, đạt 41,2% kế hoạch năm 2018. Trong đó, các dự án vốn TPCP với tổng số 42 dự án được giao 8.988 tỉ đồng thì đến nay tình hình giải ngân mới đạt 33,9% kế hoach năm; dự án vốn ODA 6.426 tỉ đồng cho 22 dự án đã giải ngân được 50,6%; dự án vốn ngân sách được giao 1.736 tỉ đồng mới giải ngân 44,3%. Báo cáo cho thấy tiến độ giải ngân của hầu hết các dự án từ cả 3 nguồn vốn đến thời điểm này đã hết quý 3 nhưng tỉ lệ giải ngân chưa đạt 50% và dự kiến sẽ được tập trung giải ngân trong quý 4 năm nay.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện và những khó khăn tồn tại trong quản lý dự án từ phía các Ban QLĐT & XDTL 1,2,4,5,6,7,8,10, hai ban CPO thủy lợi và nông nghiệp, một số ban địa phương liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng có quy mô lớn như Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa.

Sau khi nghe các báo cáo ý kiến từ đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có chỉ đạo đối với các chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm và nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch được giao năm 2018; các địa phương cần đảm bảo vốn đối ứng (nhất là đối với các dự án Ô - các dự án ODA. Các ban quản lý dự án nông nghiệp, thủy lợi xác định các tiểu dự án chậm tiến độ, có vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Hội nghị giao ban hôm nay không phải chỉ để giải quyết mục tiêu làm sao để giải ngân hết khoản vốn được cấp trong năm 2018 mà mục tiêu lớn hơn là tiếp cận, giải pháp cho những vấn đề của các dự án sao cho đạt chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất để còn tập trung cho đầu tư giai đoạn tiếp theo (2021-2026).

 

V.A (mard.gov.vn)

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công