LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03
Ngày đăng: 12/01/2019
Lượt xem: 39
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03

(Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 18 tháng 01 năm 2018)

 

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(14/01)

Giao ban Lãnh đạo Vụ và Tổ trưởng        

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng

Họp về nhiệm vụ an toàn thực phẩm

13h30 tại Cục BVTV

 

Anh Ngọc

Họp về dự án ODA của Cục Thú y

14h00 tại đơn vị

Chị Huyền

Chị Thu

Họp nghiệm thu nhiệm vụ môi trường năm 2018

Cả ngày tại Vụ KHCN

 

Anh Nam

Họp Hội đồng Khoa học tại trường Đại học kinh tế Quốc dân     

15h30 tại đơn vị

Vụ trưởng

 

 

Anh Thái, chị Hương học cao cấp lý luận chính trị cả tuần

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(15/01)

Họp tổng kết năm 2018 CPO Nông nghiệp

8h30 (20 Thuỵ Khuê)

Chị Huyền

Chị Thục

Họp dự án ĐTCB thuốc BVTV

8h30 tại Cục BVTV

 

Anh Ngọc

Họp hội đồng thẩm tra quyết toán dự án tưới Phan Rí Phan Thiết

9h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Chị Thuyên

Khánh

Họp tổng kết khối thi đua

9h00 (101-B6)

Anh Ước

Anh Thái

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(16/01)

Họp dự án ĐTCB QHPT ngành nông nghiệp

8h30 (102-B6)

 

Anh Ngọc

Họp thông qua báo cáo, kế hoạch phát triển thị trường 2019, kế hoạch xúc tiến thương mại 2019

16h00 (102-B6)

Vụ trưởng

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 (17/01)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

8h00 tại đơn vị

Anh Ước

Chị Thảo

Họp về phương án phân bổ dự toán NSNN 2019 cho ba Ban CPO 13h30 (312-A10) Chị Huyền Chị Thục, chị Thu, anh Khánh

Họp Tổ sự nghiệp về phân công công việc

15h00 (312-A10)

Vụ trưởng,

Anh Ước

Chuyên viên Tổ sự nghiệp

Họp tổng kết năm 2018 BCĐ Dự án GCF

9h00 (KS Công Đoàn)

Chị Huyền

Anh Lâm

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (18/01)

Hội nghị tổng kết công tác 2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

8h30 tại đơn vị

Anh Ước

Anh Nam

Họp Ban Thường Vụ Công đoàn cơ quan Bộ

9h00 (103-B6)

Vụ trưởng,

Chị Thuyên

 

Tham gia QT nhiệm vụ KHCN qua Văn phòng Bộ

Cả ngày tại đơn vị

 

Chị Thảo

Họp về trụ sở mới của Bộ 

13h30 (2-A2)

Anh Ước

Anh Linh

Dự lễ trao Quyết định của Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Sao vàng cho đc Trần Quý Kiên; Trao tặng Huân Chương Độc lập cho đc Vũ Văn Tám, Hoàng Văn Thắng

14h30 (201-B6)

Chị Thuyên

 

Gặp mặt, chúc Tết LĐ Bộ, lão thành CM, LĐ đơn vị thuộc Bộ là AHLĐ đã nghỉ hưu tại Hà Nội

16h00 (201-B6)

Chị Thuyên

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Tin mới đăng
Tin xem nhiều