LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52
Ngày đăng: 19/12/2020
Lượt xem: 76
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52

(Từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(21/12)

Họp Lãnh đạo Vụ và Chi uỷ

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Chi uỷ viên

Hội nghị Tổng kết 10 năm CCHC của Bộ Nông nghiệp

14h tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

Vụ trưởng, anh Ước

Anh Linh

Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và thiết lập cơ sở dữ liệu báo cáo’ do Vụ HCSN - BTC chủ trì

7h45 tại Khách sạn La Casa Hà Nội, 17 Phạm Đình Hổ, Hà Nội

 

Anh Minh Hà

Hội thảo “Vận hành hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và quản lý hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”

Tại Thành phố Huế

 

Anh Nam

Họp Hội đồng nghiệm thu vệ sinh an toàn thực phẩm

8h00 tại Cục Thú y

 

Anh Minh Ngọc

Chị Huyền nghỉ phép (từ ngày 21-22/12)

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(22/12)

Họp thẩm định kết quả dự án điều tra cơ bản lĩnh vực lâm nghiệp

14h00 tại Bộ

 

Chị Bảo Ngọc

Họp ban soạn thảo Đề án kế hoạch vay, trả nợ công 2021-2025

14h00 – PH 625 trụ sở Bộ Tài chính

Chị Thuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(23/12)

Họp Nghiệm thu, đánh giá các nhiệm vụ ĐTCB lĩnh vực thủy lợi năm 2020

Cả ngày, tại TCTL

 

Anh Nam

Họp sắp xếp xử lý nhà đất của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Hải Dương

14h00 – PH 526A trụ sở Bộ Tài chính

Anh Ước

Anh Linh

Họp thông qua quyết toán hợp phần kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã

14h00 (312-A10)

Chị Thuyên

Chị Ngà

Nghe về quá trình chuẩn bị đầu tư đối với Dự án WB4 do Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thực hiện

14h00 (02-A2)

Chị Huyền

Chị Thu

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(24/12)

Họp thẩm tra quyết toán hoàn thành Dự án nâng cấp cống Cầu Xe

9h30 (312-A10)

Chị Thuyên

Chị Trinh và các thành viên Tổ thẩm tra quyết toán

Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14h00 (201-B6) Vụ trưởng  
Họp thẩm định nhiệm vụ ĐTCB lĩnh vực thủy lợi mở mới năm 2021 Cả ngày tại TCTL   Anh Nam

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(25/12)

Họp Hội đồng thi đua-Khen thưởng 8h00 (101-B6) Vụ trưởng  
Hội nghị Tổng kết khuyến nông 14h00 tại trung tâm Khuyến nông QG Vụ trưởng Anh Hà, chị Vân

Họp đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn thuộc hp1 – Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam và một số nhiệm vụ điều tra, dự báo, giám sát xâm nhập mặn năm 2020

Cả ngày, tại TCTL

 

Anh Nam

         

Thứ Bảy

(26/12)

Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Phòng chống thiên tai

8h00 (201-B6)

Vụ trưởng

Anh Nam

Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Thủy lợi 14h00 (201-B6)   Anh Nam
Hội nghị tổng kết công tác thủy sản năm 2020 triển khai kế hoạch năm 2021 14h00 tại Tổng cục Thuỷ sản   Anh Hà
         

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

 

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công