LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42
Ngày đăng: 15/10/2023
Lượt xem: 285
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42

(Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023)

 

 

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(16/10)

Họp giao ban Vụ

8h30 (312- A10)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng các Tổ chuyên môn

Họp Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

9h00 tại Cục Chăn nuôi

 

Anh Ngọc

Dự họp Họp công bố quyết định thanh tra về công tác TĐKT

14h00 (101-B6)

Vụ trưởng

 

Tham gia Hội thảo đổi mới quản trị trường và kiểm định chất lượng

từ ngày 16-17/10 tại Lâm Đồng

 

Chị Hương và Chị Bảo Ngọc

Quyết toán hoàn thành Dự án KfW8 Yên Bái

Tại Vụ

Chị Huyền

Chị Thục

Rà soát, xắp xếp đất đai tại Viện Nghiên cứu Thủy sản 3

Từ ngày 16-17/10 tại Đơn vị

 

Anh Linh và Anh Minh Hà

Tham gia học tập tại Hàn Quốc

Từ ngày 16-22/10 tại Hàn Quốc

 

Chị Loan

Thứ Ba

(17/10)

Nghe báo cáo đề xuất dự án "Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH" và dự án "Tài trợ giảm thiểu và quản lý hóa chất nông nghiệp trong chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp" theo lịch TT Hoàng Trung 8h30 (2-A2) Chị Huyền Chị Thu

Họp quyết toán dự án cải tạo Viện Khoa học Thủy lợi

9h00 tại Phòng 312 A10

Chị Thuyên

Anh Khánh

Họp Ủy ban kiểm tra công đoàn ngành

14h00 tại Công đoàn Ngành

 

Anh Minh Ngọc

Họp quyết toán dự án HTTL Bắc Bến Tre

14h30 tại Phòng 312-A10

Chị Thuyên

Chị Ngà và Tổ thẩm tra

Thứ Tư

(18/10)

Họp quyết toán hạng mục hoàn trả - Hợp phần GPMB Dự án HCN Eahleo

14h30 tại Phòng 312-A10

Chị Thuyên

Chị Ngà và Tổ thẩm tra

Họp kế hoạch năm 2024 Dự án VFBC

từ ngày 18-19/10 tại Lâm Đồng

Chị Huyền

Chị Thục

Thẩm tra quyết toán Dự án VN SAT

Tại Vụ

 

Chị Thu và các thành viên Tổ thẩm tra

Thứ Năm

 (19/10)

Dự kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930) 8h30 (201-B6) Toàn thể chị em Phụ nữ Vụ Tài chính
Họp Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT 13h30 (201-B6) Vụ trưởng và Chị Huyền  

Kỹ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam

14h30 (312-A100

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể công chức

Họp Vụ Tài chính

15h00 (312-A100

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể công chức

Họp Chi Bộ Vụ Tài chính

16h00 (312-A100

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể Đảng viên

Thứ Sáu

 (20/10)

Hội nghị kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Thủy sản I Tại Đơn vị Vụ trưởng Anh Minh Hà

Làm việc với Cục Quản lý nợ và TCĐN về quyết toán NSNN năm 2022 (nguồn vốn hỗ trợ nước ngoài)

Cả ngày tại phòng họp 312 A10

Chị Huyền

Chuyên viên Tổ tổng hợp và Tổ Đầu tư có Dự án liên quan

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

 

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
V/v: Hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 (nội dung chi thường xuyên) (theo các tệp đính kèm) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05/2022 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2021 và triển khai công tác tháng 11/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác tháng 07 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 03 và triển khai công tác tháng 04/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công