LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09
Ngày đăng: 25/02/2024
Lượt xem: 194
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09

(Từ ngày26 tháng 02 năm 2024 đến ngày 03 tháng 03 năm 2024)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai (26/02/2024)

Giao ban Vụ

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các Tổ trưởng

Họp Ban chỉ đạo di dời trụ sở làm việc của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2023-2030 theo lịch TT Nguyễn Hoàng Hiệp

14h00 (2-A2)

Vụ trưởng

Anh Linh

Nghe báo cáo phương án chuyển nhượng bổ sung giảm phát thải từ BC kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 – 2019 theo lịch TT Nguyễn Quốc Trị

14h00 (101-B6)

Chị Huyền

Chị Thục

Nghe Viện NTTS I báo cáo về TT nuôi biển công nghệ cao theo lịch TT Phùng Đức Tiến

15h30 (102-B6)

 

Chị Thảo

 Làm việc với Tỉnh Đắc Nông theo GM

 25/2/- 27/2 tại Đắc Nông

Anh Hiền

Chị Hiền

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(27/02/2024)

Triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Tạp chí NNPTNT và Văn phòng Bộ theo lịch TT Phùng Đức Tiến

8h30 (101-B6)

Vụ trưởng

Anh Nam

Nghe báo cáo Đề án về cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Thú y theo lịch TT Phùng Đức Tiến

14h30 (101-B6)

Vụ trưởng

Chị Vân

Nghe báo cáo phương án chuyển nhượng bổ sung giảm phát thải từ BC kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 14h00 (101-B6) Chị Huyền Chị Thục
         

Thứ Tư

(28/02/2024

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm lại Thứ trưởng 8h00 (201-B6) Lãnh đạo Vụ  
Họp Đề án vị trí việc làm, Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu CDNN viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 9h30 (201-B6) Vụ trưởng  
Dự Họp Ban cán sự Đảng 15h00 (2-A2) Vụ trưởng, Anh Hiền Chuyên viên liên quan tổ Doanh nghiệp

Họp triển khai Công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát năm 2024 của CĐN

13h30

Tại Tầng 7 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 A Yết Kiêu, Hoàn Kiềm Hà Nội

 

  1. Ngọc

Họp quyết toán dự án hồ chứa nước Đạ Sị

09h00 (312, A10)

Chị Thuyên

Anh Khánh, chị Ngà

Họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp Y tế 14h00 tại Cục Thú y   Chị Vân

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(29/02/2024)

Nghe báo cáo về dự án muối Quán Thẻ theo lịch TT Trần Thanh Nam 8h30 (218-A10) Chị Huyền Anh Thái

Họp triển khai Thông báo KL của TTCP tại phiên họp của HĐ TĐKT Trung ương (TB 59/TB-VPCP) theo lịch TT Nguyễn Quốc Trị

8h30 (101-B6)

Vụ trưởng

Anh Linh

Giao ban Bộ

14h00 (2-A2)

Vụ trưởng

 

Công tác công trình HCN Đồng Mít-Bình Định

29/2-01/3

Tại Bình Định

Chị Thuyên

Chị Trinh, anh Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(01/03/2024)

Họp nghe về Kết luận kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của Kiểm toán Nhà nước

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể công chức của Vụ (Anh Linh trình bày)

Kiểm soát chị qua kho bạc đối với Doanh nghiệp 8h00 tại Nam Định Anh Thắng Chị Loan, chị Bắc
Bộ trưởng làm việc với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 15h00 tại đơn vị Vụ trưởng Chị Hương, chị Ngọc
Nghe báo cáo Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An theo lịch TT Nguyễn Quốc Trị 8h30 (101-B6)   Chị Hiền

 

 

 

 

 

Thứ bảy

(02/03/2024)

Nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo lịch TT Hoàng Trung 8h00 (2-A2) Vụ trưởng Anh Hiệp*, Chuyên viên Tổ HCSN và đại diện chuyên viên các Tổ chuyên môn

Kiểm tra đề tài KHCN theo GM

Từ 02/3- 06/3

Tại Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng

 

Chị Hiền

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo lịch công tác của Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

 

Thông báo
V/v: Hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 (nội dung chi thường xuyên) (theo các tệp đính kèm) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05/2022 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2021 và triển khai công tác tháng 11/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác tháng 07 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 03 và triển khai công tác tháng 04/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công