Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thị trường quyết định sự sống còn quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa
Sáng ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức "Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị...
Nông nghiệp một năm đầy bản lĩnh
2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn nhưng cũng là một năm đầy bản lĩnh, thắng lợi toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn.