Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng về chỉ số CCHC
Dẫn đầu TOP 3 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính(PAR INDEX) các Bộ và cơ quan ngang Bộ lần lượt là Ngân hàng nhà nước Việt Nam (92.36 điểm); Bộ Thông tin và Truyền thông (86.13...
Một số điểm mới của dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Ngày 27/4/2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng chủ trì Hội thảo cùng...
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ.
Lượt xem: 191 15/01/2018
Tới dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính và các đại biểu từ 90 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khu vực phía Bắc.