HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ.
Lượt xem: 1271 15/01/2018
Tới dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính và các đại biểu từ 90 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khu vực phía Bắc.