VỤ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2018
Lượt xem: 581 15/01/2018
Vụ Tài chính đã vinh dự đón Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị, bên cạnh đó có các đại biểu đại diện cho Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và...
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ.
Lượt xem: 345 15/01/2018
Tới dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính và các đại biểu từ 90 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khu vực phía Bắc.