LÃNH ĐẠO VỤ TÀI CHÍNH
Ngày đăng: 16/01/2018
Lượt xem: 105
Mặc định Cỡ chữ

Đ/c:  Nguyễn Văn Hà - Vụ trưởng Vụ Tài chính

Địa chỉ: Số 22, Ngõ , Đường 800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Điện thoại NR:

Điện thoại CQ: Di động: 0915112686

Emailngvanha@yahoo.com         

  

Đ/c: Phạm Thanh Huyền - Phó Vụ trưởng - Vụ Tài chính

Địa chỉ: P103-Nhà B-Khu TT Đại học Mỏ-Địa Chất-210 Hoàng Quốc Việt.

Điện thoại NR: 037554984               

Điện thoại CQ: 04.38468162          

Di động: 0912632918

Emailthanhhuyen692000@yahoo.com

   

Đ/c: Nguyễn Thị Anh Thuyên - Phó Vụ trưởng - Vụ Tài chính

Địa chỉ: Số 9, ngõ 17/2 Hoàng Ngọc Phách – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại NR: 04.37760894               

Điện thoại CQ: 04.38237535        

Di động: 0904107419

Emailnguyenanhthuyen@yahoo.com.vn;thuyennta.vtc@mard.gov.vn

Đ/c:  Lại Hữu Ước - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính

Địa chỉ

Điện thoại NR

Điện thoại CQ

Di động: 0914365097

Email: uoclh.vtc@mard.gov.vn

 

Thông báo
Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH