Thời tiết thuận lợi, nông nghiệp tiếp tục bứt phá hướng đến mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD năm 2018
Lượt xem: 5 18/06/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018 nhìn chung tình hình thời tiết khá thuận lợi cho việc sản xuất nông lâm thuỷ sản.Chính vì thế, quý I năm 2018 tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt 4.05%, là tốc độ...

Chi tiết

Công bố quyết định của Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 21 18/06/2018
Thực hiện nội dung của Quyết định số 1349/QĐ-KTNN ngày 07/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng KTNN tổ chức buổi làm việc công bố quyết định kiểm toán NSNN năm...

Chi tiết

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14: Xuất khẩu ngành nông nghiệp sẽ vượt 40 tỷ USD
Lượt xem: 30 29/05/2018
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, thặng dư ngành nông nghiệp đã tăng từ 7 tỷ USD năm 2015 lên 8,5 tỷ USD năm 2017 và sẽ vượt 9 tỷ USD trong năm nay, góp phần đáng kể vào cân đối ngoại tệ cho quốc...

Chi tiết

Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng về chỉ số CCHC
Lượt xem: 36 03/05/2018
Dẫn đầu TOP 3 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính(PAR INDEX) các Bộ và cơ quan ngang Bộ lần lượt là Ngân hàng nhà nước Việt Nam (92.36 điểm); Bộ Thông tin và Truyền thông (86.13...

Chi tiết

Một số điểm mới của dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 35 03/05/2018
Ngày 27/4/2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng chủ trì Hội thảo cùng...

Chi tiết

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng 20 doanh nghiệp Việt kết nối mở cửa thị trường Nhật
Lượt xem: 30 26/04/2018
Nhận lời mời của Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản Ngài Ken Saito, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày...

Chi tiết

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Việt Nam muốn học hỏi về “Nông nghiệp 4.0” từ CHLB Đức
Lượt xem: 22 22/04/2018
Chiều ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland Pfals, CHLB...

Chi tiết

Xây dựng ngay kịch bản tổ chức sản xuất, tiêu thụ nhãn, vải
Lượt xem: 41 19/04/2018
Ngày 18/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Sơn La, Hưng Yên tổ chức hội nghị “Thúc đẩy chăm sóc và tiêu thụ nhãn, vải các tỉnh trọng...

Chi tiết

Thông báo
Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Thông báo kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai công tác tháng 5/2018 và kế hoạch công tác tháng 6/2018 Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 5/2018 Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Kết luận của Vụ trưởng Vụ Tài chính về triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2018 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Giấy mời Hội nghị tập huấn Tài chính năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công CÔNG VĂN SỐ 16098/BTC-CĐKT NGÀY 28/11/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỆ THỐNG TK CŨ SANG HỆ THỐNG TK MỚI Công văn số 10961/BNN-TC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 CÔNG VĂN 8260/BNN-TC NGÀY 03/10/2017 VỀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TX) CÔNG BỔ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH