LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47
Ngày đăng: 16/11/2019
Lượt xem: 186
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47

(Từ ngày 18  tháng 11 năm 2019 đến ngày 22  tháng 11 năm 2019)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(18/11)

Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị

8h30 tại 37 Hùng Vương

Vụ trưởng

 

Làm việc tại Học viện NNVN

8h30 tại đơn vị

Anh Ước

Anh Linh; Chị Thục

Làm việc với các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước về công tác khai thác, quản lý và sử dụng công trình hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa

8h30 tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh

Họp rà soát giải trình với Thanh tra Bộ Tài chính

14h00 (312-A10)

Vụ trưởng

Anh M. Hà, anh Ngọc, chị Thảo

Rà soát phần mềm giao Dự toán

15h30 (312-A10)

 

Anh M. Hà, anh Nam

Anh Thái; Chị Hương học CCLLCT cả tuần

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(19/11)

Làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

8h30 tại đơn vị

Anh Ước

Anh Linh; Chị Thảo

Làm việc với KBNN về quyết toán NSNN

08h30 tại Vụ

 

Anh Hiệp

Họp về 1 số công tác CCHC và cơ chế 1 cửa

14h00 (2-A2)

Anh Ước

Anh Linh

Kiểm tra dự án của Chương trình nông thôn mới

14h00 tại VPCT NTM

 

Chị Vân

Họp dự án điều tra cơ bản Cục BVTV

13h30 tại đơn vị

 

Anh Ngọc

QT tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai

14h00 (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(20/11)

QT hạng mục hoàn thành tài sản và IPM An Giang

8h30 (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Lĩnh

Họp dự án điều tra tại Cục chế biến 8h30 tại đơn vị   Chị Hương

Dự hội nghị nghe thông báo kết quả kiểm toán dự án Bản Mồng

9h30 tại Nghệ An

Chị Thuyên

 

Nghe báo cáo Đề án Bộ trưởng thăm và làm việc tại Hà Lan

14h00 (6-A2)

Vụ trưởng

 

Họp về việc hướng dẫn tài chính cho hoạt động Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp 14h00 tại Bộ Tài chính Vụ trưởng Anh Nam

Kiểm tra chương trình ổn định dân cư

Từ 20-22/11 tại Lai Châu

 

Anh Ngọc

Kiểm tra tại các Đảng uỷ Bộ theo lịch của UBKTr Đảng uỷ Bộ

Từ chiều 20-22/11

Chị Huyền

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(21/11)

Họp rà soát xe ô tô với các đơn vị

08h30 tại Vụ

Anh Ước

Anh Hiệp và CV liên quan

Họp thẩm định nhiệm vụ môi trường  13h00 tại Vụ KHCN&MT Anh Ước Anh Nam

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (22/11)

Thẩm tra nhiệm vụ KHCN Nông thôn mới

Cả ngày tại VPCT NTM

Anh Ước

Chị Ngọc

Họp thẩm định tài chính nhiệm vụ KHCN 8h30 tại Vụ KHCN   Chị Thảo

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

 

 

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công