LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49
Ngày đăng: 30/11/2019
Lượt xem: 170
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49

(Từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 đến ngày 06 tháng 12 năm 2019)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(02/12)

Họp Vụ và Chi bộ

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Toàn thể cán bộ và đảng viên chi bộ

Hội thảo chào mừng kỷ niệm thành lập Viện KHTL Việt Nam

8h00 tại đơn vị

 

Anh Nam

Họp BCH Công đoàn Vụ

10h00 (312-A10)

Chị Thuyên

BCH Công đoàn

Kiểm tra chương trình khuyến nông

Từ 02-05/12 tại đơn vị

 

Anh Linh

Học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Từ 02-10/12

 

Chị Vân

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(03/12)

Dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHTL Việt Nam

8h00 (11 Lê Hồng Phong)

Anh Ước

Anh Nam

Nghe báo cáo về xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông

8h00 (2-A2)

Vụ trưởng

Anh M. Hà

Công tác địa phương theo lịch Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

13h30 tại đơn vị

Vụ trưởng

Anh M. Hà

Tập huấn công tác quyết toán Dự án Tây Nguyên

Cả ngày tại Đà Nẵng

Chị Huyền

Chị Thục; Anh Hải

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(04/12)

Họp Hội đồng quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia theo lịch TTTT Hà Công Tuấn

8h30 (2-A2)

Chị Huyền

 

Họp thẩm định đề tài khoa học nông thông mới tại VPNTM Sáng 4/12 và ngày 5/12 Anh Ước Chị Ngọc và chị Vân

Kiểm tra công trình thủy lợi Xuân Trường

Từ 04-06/12 tại Cao Bằng

 

Anh Khánh; Anh Lĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(05/12)

Làm việc về dự thảo kết quả thanh tra Bộ tài chính 8h30 (102-B6) Vụ trưởng, Anh Ước Anh M. Ngọc và chị Thảo, chị Hương
Họp Hội đồng kiểm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện năm 2019 của các đề tài cấp Bộ do Tổng cục Thủy lợi được giao quản lý Cả ngày tại TCTL   Anh Nam

Kiểm tra công trình HCN Bản Lải

Từ 05-06/12 tại Đơn vị

Chị Thuyên

Chị Trinh; Chị Ngà; Anh Lâm

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 (06/12)

Họp Hội đồng kiểm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện năm 2019 của các đề tài cấp Bộ do Tổng cục Thủy lợi được giao quản lý 8h30 tại TCTL   Anh Nam
Họp về giao dự toán NSNN 2020 9h30 (312-A10) Lãnh đạo Vụ Chuyên viên Tổ sự nghiệp và Tổ Tổng hợp
Họp về phần mềm giao dự toán 13h30 (312-A10) Vụ trưởng Anh M. Hà, anh Nam, anh Hiệp

Kiểm tra đề tài KHCN

Từ 06-07/12 tại đơn vị

 

Chị Thảo

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công