LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49
Ngày đăng: 28/11/2020
Lượt xem: 113
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49

(Từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(30/11)

Họp giao ban Vụ

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Các tổ trưởng

Họp Tổ Hành chính sự nghiệp trao đổi về sửa đổi Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC

9h30 (312-A10)

Vụ trưởng, anh Ước

Chuyên viên tổ HCSN

Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 526 về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”  theo lịch TT Phùng Đức Tiến 8h00 tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam   Anh Ngọc

Họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện DA Mecarp

10h00 (101-B6)

Chị Huyền

Anh Hải

Họp đề án liên doanh – liên kết của Trung tâm phân bón Quốc gia

14h00 tại Cục BVTV

 

Anh Ngọc

Làm việc với Trung tâm tin học và Thống kê về phần mềm quản lý nhà đất

14h00 tại đơn vị

 

Anh Linh

Tham gia Đoàn kiểm tra phân mốc giới VN-CPC

Từ 30-11-2/12 tại Long An

 

Anh Nam

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(01/12)

Kiểm tra công tác quản lý tài chính dự án hỗ trợ nước ngoài – Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

8h30 tại đơn vị

Chị Huyền

Anh Thái, Anh Hải

Làm việc tại Viện TNNH về quyết toán dự án

8h30 tại đơn vị

 

Anh Chính

Họp HĐNT DA bố trí dân cư

8h30 tại Cục KTHT

 

Anh Ngọc

Hội nghị đề xuất DA phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp

9h00 (2-A2)

 

Chị Thu

Dự Kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp

Cả ngày tại Nghệ An

Vụ trưởng

 

Trực Vụ và xử lý văn bản Cả ngày Chị Thuyên  

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(02/12)

Họp về mua sắm, sửa chữa không thường xuyên nguồn đào tạo 8h30 (312-A10) Vụ trưởng Chị Hiền, anh Hiệp

Kiểm tra đất đai

Từ 2-4/12 tại Bình Định

Anh Ước

Anh Linh

Làm việc với Cty TNHH MTV dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông, TT QLCL NLS và TS vùng 4, Sở NN và PTNT Tây Ninh về quyết toán hoàn thành

Từ 2-3/12 tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh, Chị Ngà

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(03/12)

Kiểm tra công tác quản lý tài chính dự án hỗ trợ nước ngoài tại Viện Thổ nhưỡng nông hóa

8h30 tại đơn vị

Chị Huyền

Anh Thái

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(04/12)

Kiểm tra công tác quản lý tài chính dự án hỗ trợ nước ngoài tại Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam

8h30 tại đơn vị

Chị Huyền

Anh Thái

Họp về thực hiện ghi hình, ghi âm trong điều tra hình sự theo lịch Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn 8h30 (2-A2) Vụ trưởng  
Lễ kỷ niệm 75 năm- Báo Nông nghiệp Việt Nam 9h30 tại 11 Lê Hồng Phong Vụ trưởng Anh Hà
Dự Buổi làm việc của Thành phố Hà Nội với Bộ Tài chính theo lịch Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp 14h00 tại số 9 Ngô Quyền Vụ trưởng  

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công