LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16
Ngày đăng: 11/04/2021
Lượt xem: 154
Mặc định Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16

(Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Thời gian,

Địa điểm

Lãnh đạo Vụ

Công chức

tham gia

Thứ Hai

(12/4)

Họp giao ban Vụ

8h30 (312-A10)

Lãnh đạo Vụ

Tổ trưởng

Nghe báo cáo về Thông tư sửa đổi Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ NNPTNT theo lịch TT Lê Quốc Doanh

8h30 (2-A2)

Anh Ước

Chị Thảo

Kiểm tra tài chính CĐ ngành

8h30 tại đơn vị

 

Anh Ngọc

Nghe Công ty cổ phần MISA trình bày về các phần mềm Quản lý NSNN, quyết toán và lập báo cáo tài chính

14h00 tại 312-A10

Vụ trưởng

Chuyên viên Tổ HCSN và đại diện CV các Tổ

Thông qua QTDAHT – TT QLCL NLTS vùng 4

15h00 tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Khánh

QT hạng mục hoàn thành WB 6

Từ 12-13/4 tại TP.HCM

Chị Thuyên

Anh Lĩnh

QT Trường CĐ LTTP

Từ 12-13/4 tại đơn vị

 

Anh Hiệp

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(13/4)

QT Dự án Vnsat

8h30 tại đơn vị

 

Chị Thục

QT Dự án WB 8

8h30 tại đơn vị

 

Anh Khánh

Thông qua BBQT Quỹ TĐKT Bộ

14h00 tại Bộ

Vụ trưởng

Chị Hương

Họp Hội đồng nghiệm thu kết quả dự án "Khảo sát sông, suối, rạch biên giới phục vụ phân giới cắm mốc biên giới đất liền VN-Campuchia" 14h00 tại TCTL   Anh Nam

QT chi cục KDTY vùng 6, TTKT VSTY TW2 và TTKNTTY TW2

Từ 13-16/4 tại đơn vị

 

Anh Ngọc

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(14/4)

QT giống gốc thủy sản – TT nuôi biển Nha Trang

Từ 8h30 tại Nha Trang

Chị Huyền (Từ 13h30)

Chị Thục

QT Dự án WB 7

Từ 8h30 tại đơn vị

Chị Thuyên

Anh Lâm

QT Trường CĐ CN, KT và TL miền Trung

Từ 14-15/4 tại đơn vị

 

Anh Hiệp

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(15/4)

Dự HN thúc đẩy công tác QTHT DA miền Trung

Từ 8h30 tại Nha Trang

Chị Huyền

Chị Thục

Thông qua BBQTDAHT viện trợ cho Lào

9h00 (312-A10)

Chị Thuyên

Anh Khánh

Hội nghị triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030 theo QĐ 414/QĐ-TTg và phòng, chống bệnh viêm da nổi cục 8h00 (201-B6) Anh Ước  

Hội nghị công bố Chiến lược LNVN, Đề án 1 tỷ cây xanh; Nghị định quản lý giống cây trồng LN theo lịch Bộ trưởng Lê Minh Hoan

13h30 (201-B6)

Anh Ước

Chị Ngọc

Thông qua biên bản quyết toán Trường CĐ CN, KT và TL miền Trung và Trường CĐ LTTP

Từ ngày 15-16/4 tại đơn vị

Vụ trưởng

 

QT Dự án KFW 10

Từ 15-16/4 tại Quảng Nam

Chị Huyền (Ngày 16/4)

Chị Thu

QT DA khuyến nông

Từ 15-16/4 tại đơn vị

 

Chị Vân

QT TT xúc tiến TMNN

Từ 15-16/4 tại đơn vị

 

Chị Hương

QT DA giống trồng trọt

Từ 15-16/4 tại đơn vị

 

Chị Thảo

QT DA chương trình giống

Từ 15-16/4 tại đơn vị

 

Chị Ngọc

QT Trường CĐ cơ giới

Từ 15-16/4 tại đơn vị

 

Chị Hiền và CV liên quan

Chị Thuyên trực Vụ và xử lý văn bản ngày 15-16/4

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(16/4)

QT giống gốc thủy sản – TT giống Bắc Trung Bộ

8h30 tại Vụ

 

Chị Thục

Họp Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 15h00 (2-A2) Anh Ước  

Tập huấn QTDA WB 7

Từ 8h30 tại Đà Nẵng

 

Anh Khánh, Anh Lâm

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Website Vụ;

- Công khai trên bảng tin của Vụ;

Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được cập nhật theo Lịch công tác Lãnh đạo Bộ.

VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

 

Thông báo
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 03 và triển khai công tác tháng 04/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03/2021 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 8 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06/2020 Tổng hợp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT giai đoạn 2016-2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 năm 2020 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 Công văn 7683/BNN-TC bổ sung thông tin thuyết minh về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng V/v rà soát dự toán vốn viện trợ năm 2019 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 08 và triển khai công tác tháng 09 Dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 và triển khai công tác tháng 08 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 và triển khai công tác tháng 06 Quyết định số 205/QĐ-TC ngày 13/5/2019 của Vụ trưởng về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính (thay thế QĐ số 281/QĐ-TC) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về thực hiện kế hoạch công tác tháng 04 và triển khai công tác tháng 05 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác tháng 4/2019 Quyết định 509/QĐ-BNN-TC ngày 12/02/2019 thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT về phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản Công văn 879/BNN-TC ngày 14/2/2019 về việc rà soát xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và Thông tư số 133/2018/TT-BTC về lập báo cáo tài chính nhà nước. Lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 Quyết định số 51/QĐ-TC ngay 30/01/2019 Về phân công công tác cho cán bộ, công chức Vụ Tài chính V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm 2018 sang năm 2019; lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nước năm 2018 Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 11 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 Thông báo danh mục văn bản kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết theo KBNN) Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 10 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 DANH MỤC CÂU HỎI TẠI KHÓA TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà về triển khai công tác tháng 9 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 Văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi TX). Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí NS do Bộ NN và PTNT quản lý Văn bản số 3883/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.  Văn bản số 3884/BNN-TC ngày 23/5/2018 hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập. Văn bản số 2638/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ KH&ĐT v/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Về việc thực hiện Quyết định 1445/QĐ-BNN-TC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ các Quyết định 3041/QĐ-BNN-TC và Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về Quy định lập và giao dự toán NSNN hằng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định bãi bỏ 02 quyết định số 3041/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2018 và số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công